ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

audyt energetyczny Kościerzyna Nowa Karczma Lipusz Dziemiany Liniewo Karsin Stara Kiszewa

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Sposób sporządzania i metodologię obliczania świadectw reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1240).

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat od daty jego wystawienia. Nowe świadectwo należy sporządzić przed wygaśnięciem jego ważności lub w wyniku remontu budynku/lokalu mającego wpływ na jego charakterystykę energetyczną (np. termomodernizacja budynku). Aktualizacja świadectwa leży w gestii właściciela budynku.

ADRES
83-424 Bałachy
ul. Długa 17

KONTAKT
Email: arnet-media@wp.pl
Telefon: 789 601 844

konto mBank
39114020040000320271596653

Copyright (c) 2012 Company Arnet-Media

Call Now Button